Kontakt

Twoja wiadomość przesłana do Queisser Pharma Poland

Administratorem niniejszej witryny internetowej jest Queisser Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego dla celów ochrony danych.