1. queisser.pl
  2. Odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój – nasza odpowiedzialność

Redukcja i kompensacja emisji CO2 jest już od wielu lat jednym z głównych punktów działalności Queisser Pharma.

Harmonia między człowiekiem a naturą – zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczna są już od dłuższego czasu jednym z naszych priorytetów. Od ponad 20 lat Queisser Pharma GmbH & Co. KG pracuje nad ochroną zasobów. Środowiska naturalnego.  Już w 1997 roku uzyskaliśmy certyfikat zgodności z normą środowiskową DIN EN ISO 14001. Celem tej normy jest pogodzenie ciągłego doskonalenia naszych działań w zakresie ochrony środowiska z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie jego ochrony.

Ochrona klimatu
Ochrona klimatu

Queisser Pharma działa w sposób neutralny dla klimatu. Bardzo ważną kwestią jest dla nas redukcja i kompensacja emisji dwutlenku węgla. Pracujemy również nad ograniczeniem plastiku w naszych opakowaniach.

Od czasu wprowadzenia zasad funkcjonowania zgodnych z normą środowiskową , jej wytyczne są otwarcie komunikowane naszym pracownikom. Kontrolę systemu zarządzania przeprowadza się poprzez audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania, a także poprzez regularne kontrole przeprowadzane przez akredytowaną firmę. Podczas cyklicznych posiedzeń Komisji ds. Środowiska, w których uczestniczy także kierownictwo, omawiane i oceniane są reformy prawne, zmiany strukturalne, nowe inwestycje, oraz osiągnięte przez nas cele. Wyznaczane i zatwierdzane są także nowe cele związane ze środowiskiem.

Oprócz gotowego produktu, weryfikowany jest także cały cały proces produkcyjny. Dbając o dobór surowców najwyższej jakości jakości naszych surowców, regularne, przeprowadzamy regularne audyty naszych dostawców. Weryfikujemy także nasze szlaki transportowe  w celu sprawdzenia ich oddziaływnaia na środowisko.

Nasz ślad węglowy

W naszej firmie ponosimy także odpowiedzialność za ograniczenie globalnego wzrostu temperatury i redukcję emisji CO2 powodowanej przez człowieka. W dłuższej perspektywie naszym celem jest współtworzenie globalnej gospodarki bezemisyjnej. Jako firma farmaceutyczna chcemy mieć w tym swój udział.

Aktywnie podejmujemy wyzwanie pogodzenia ochrony klimatu z naszą działalnością korporacyjną.

"W pełni kompensujemy emisję CO2 naszej firmy."

Wspólnie z ekspertami ds. ochrony klimatu, ClimatePartner, obliczyliśmy ślad CO2 naszej działalności biznesowej. Dla roku 2022 było to 59 764 ton CO2.
Jest to ślad węglowy Queisser Pharma i obejmuje emisję gazów cieplarnianych całej firmy, w tym całego naszego łańcucha dostaw aż do klientów końcowych – na poziomie globalnym.

Naszym celem jest zmniejszenie emisji CO2 poprzez różnorodne działania stosowane w naszej codziennej działalności. Niestety, jako firma farmaceutyczna, nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć emisji CO2. Z tego powodu w pełni kompensujemy wszelkie emisje CO2 konieczne z punktu widzenia utrzymania działalności, zapewniając wsparcie finansowe projektom związanym z ochroną klimatu.

Redukcja opakowań plastikowych

W zakresie projektowania produktów i opakowań dbamy o to, aby dostawcy, z którymi pracujemy posiadali certyfikaty zgodne z europejskimi standardami. Każdy dostawca przed rozpoczęciem współpracy jest audytowany i musi wypełnić kwestionariusz dotyczący zgodności jego działalności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stale testujemy nowe materiały w obszarze produkcji, pakowania oraz logistyki. Dotyczy to również drobnych kwestii, takich jak chociażby stosowanie taśmy samoprzylepnej na folii pochodzenia biologicznego oraz pudełek zawierających dużą ilość papieru pochodzącego z recyklingu.

 

Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniem zapewniającym przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe dla naszych produktów. Jednakże wymagania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności opakowań produktów dla naszej grupy produktowej są bardzo rygorystyczne.

 

Już teraz stosujemy różne środki, aby zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych, promując w ten sposób zrównoważone zarządzanie cyklem życia i przyczyniając się do ochrony środowiska.

 

Oto kilka przykładów zmian, które już wprowadziliśmy w zakresie materiału opakowaniowego:

 

  • Nasze tabletki musujące Doppelherz oferujemy w sprzedaży na tackach, czyli małych, stabilizujących ekspozytorach. Udało nam się zamienić ekspozytory z tworzyw sztucznych na tektury pochodzące z recyklingu, co pozwala zaoszczędzić 18 ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie.
  • Wprowadziliśmy również zmiany w opakowaniach naszych aerozoli do nosa Doppelherz: Zamieniliśmy opakowania z blistrów plastikowych na składane pudełka kartonowe. Pozwala to zaoszczędzić około 600 kilogramów plastiku rocznie.
  • Kolejna zmiana nastąpiła w naszych blistrach. Optymalizując projekt, jesteśmy w stanie zmniejszyć liczbę blistrów na produkt, a tym samym zaoszczędzić ilość plastikowych materiałów opakowaniowych.

Aby poddać recyklingowi pozostałe odpady z tworzyw sztucznych, Queisser Pharma uczestniczy w niemieckim podwójnym systemie „Green Dot”. Certyfikat Środowiskowy 2022 można pobrać tutaj.