1. queisser.pl
 2. Odpowiedzialność
 3. Nasz wkład w ochronę klimatu

W Queisser Pharma ochrona klimatu ma znaczenie

Dla Queisser Pharma, redukcja i kompensacja emisji dwutlenku węgla stanowi ważny aspekt ochrony klimatu. Pracujemy także nad zmniejszeniem ilości plastiku w naszych opakowaniach. Jako firma, ponosimy społeczną odpowiedzialność za ograniczenie globalnego wzrostu temperatury oraz redukcję emisji CO2 spowodowanych przez działalność człowieka.

Działamy w sposób neutralny dla klimatu.

Projektując opakowania naszych produktów coraz silniej bierzemy pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju. W dłuższej perspektywie chcemy oszczędzać jeszcze więcej materiałów opakowaniowych i używać jeszcze bardziej przyjaznych środowisku opakowań produktów. Długoterminowe redukcje materiałów opakowaniowych już teraz pozwalają nam aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu.

Wszystkie produkty produkowane przez Queisser Pharma są neutralne dla klimatu. Niestety mimo wyśrubowanych norm nie jesteśmy w stanie całkowicie ograniczyć emisji CO2, dlatego też wszystkie emisje, które są konieczne z punktu widzenia prowadzenia naszej działalnosci i nie jest możliwe ich dalsze ograniczanie kompensujemy, wspierając zrównoważone projekty z ekspertami klimatycznymi ClimatePartner.

 

Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą nam oferować bardziej przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe dla naszych produktów.

Zrównoważone składy

Wysoka czystość i jakość dzięki certyfikatom jakości.

Wysoka jakość składników jest dla naszych produktów najwyższym priorytetem. Różnorodne certyfikaty i odznaki jakości oraz standardy potwierdzają czystość i zrównoważoność naszych surowców i składników.

 

Technologia PureMax

Odznaka PureMax* gwarantuje wysoką jakość i zrównoważony rozwój w produkcji oleju rybnego z ryb morskich. Zapewniamy szczególny stopień czystości przy produkcji kwasów tłuszczowych Omega-3. Do produkcji koncentratu dla naszych produktów używamy wyłącznie ryb pochodzących ze zrównoważonych połowów. Regularna inspekcja i ocena koncentratów oraz obowiązkowe parametry jakości potwierdzają niezwykle wysoką jakość koncentratu Omega-3.

* PureMax jest marką Croda International PLC, England

Ekologiczny połów
Ekologiczny połów technologią  ECO-Harvesting®** skutecznie zapobiega przypadkowym przyłowom dzięki stosowaniu specjalnych sieci. Pozwala na szczególnie delikatne łowienie kryla w Oceanie Antarktycznym. Cały połów jest natychmiast przetwarzany na pokładzie statków, co skutkuje produkcją bardzo czystego oleju. Metoda EKO-Harvesting®** jest jedną z nielicznych metod, które nie mają negatywnego wpływu na populację kryla i ekosystem Antarktyki.

** ECO-Harvesting® jest marką Aker BioMarine

Certyfikacje zgodne z normami ISO

Windräder auf Wiese bei Sonnenaufgang
Kompensacja emisji CO2 w Queisser Pharma

 

Wspieramy trzy międzynarodowe projekty ochrony klimatu, które przyczyniają się do ochrony środowiska w obszarach energetyki wiatrowej, energii słonecznej oraz dostępu do wody pitnej. Oprócz korzystnego wpływu na klimat, projekty te mają również pozytywny wpływ na lokalny rozwój.

Ochrona zasobów naszej planety jest dla nas niezwykle ważna. Byliśmy również jedną z pierwszych firm, które uzyskały certyfikat zgodnie z normą DIN EN 50001 w 2016 roku. Oznacza to, że wprowadziliśmy system zarządzania energią, skupiający się na rejestracji przepływów energii w naszej firmie i ocenie efektywności energetycznej. Na tej podstawie wdrażamy środki techniczne, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej.

W przyszłości będziemy certyfikowani zgodnie z normą DIN EN ISO 16247-1, co oznacza, że efektywność energetyczna jest jednym z ważniejszych obszarów w Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

Zostaliśmy certyfikowani zgodnie z normą zarządzania środowiskowego, DIN EN ISO 14001, już w 1997 roku. Celem tej normy jest ciągłe doskonalenie naszej wydajności środowiskowej i przyczynianie się do przestrzegania przepisów ochrony środowiska w firmie.

Produkcja a odpowiedzialność ekologiczna i zrównoważony rozwój

Ciągłe inwestycję w infrastrukturę oraz unowocześnienia, sprawiają, że nasza technologia produkcyjna podąża za innowacjami rynkowymi ale także pozwala je wyznaczać.

W kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, wspieramy i dążymy do oszczędności energii i wody. Ponadto monitorujemy zużycie energii za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych, które są instalowane przy urządzeniach pobierających energię w firmie. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko  reagować na możliwe nieprawidłowości i ewaluować nasz system produkcji według przyjętych zmiennych np. zużycie energii na wyprodukowanie jednego opakowania. Dane z poszczególnych jednostek, są dogłębnie analizowane a cały proces stale optymalizowany. 

Osiągamy i przekraczamy nasze cele ograniczenia oddziaływania na środowisko dzięki:

 • Stałym, cyklicznym szkoleniom pracowników
 • Monitorowanie zużycia zasobów poprzez precyzyjne metody pomiarowe oraz kontrolę procesów
 • Środki techniczne
 • Poddajemy się dobrowolnie kontroli i certyfikacji przez akredytowane firmy i organizacje
 • Technical measures:
  • Pompy w sektorze grzewczym zostały odnowione i wyposażone w jednostki sterujące, które zapewniają obniżanie nocne i sezonowe dostosowanie ogrzewania
  • Kupując maszyny niezbędne do produkcji, sprawdzamy, czy są one energooszczędne, np. czy posiadają oszczędzające energię silniki serwo 
  • Możemy lepiej zarządzać Systemami wentylacyjnymi wymaganymi przez niemiecką Ustawę o Produktach Farmaceutycznych [Arzneimittelgesetz] dzięki indywidualnemu dostosowywaniu pojedynczych sektorów
  • Przestrzeń w której wykonywana jest praca, wyposażona jest w detektory obecności, dzięki czemu nie jest konieczne ciągłe oświetlenie pomieszczeń gdy nie są wykorzystywane.

Efektywność energetyczna w logistyce

 

Podobnie jak w innych sektorach firmy, także w gospodarce budynkami i nieruchomościami Queisser Pharma ochrona środowiska odgrywa szczególnie ważną rolę. 

Głównym celem przyświecającym nam podczas budowy nowego centrum logistycznego w Handewitt było osiągnięcie wartości poniżej norm niemieckiego Rozporządzenia o Oszczędzaniu Energii (EnEV) oraz wdrożenie koncepcji energetycznego ogrzewania i chłodzenia. Budynki zostały kompleksowo zaizolowane aby zminimalizować przyszłe straty energii. Projekt zrealizowano, stosując większe grubości izolacji na fasadzie i w obszarze dachu. Progowe wartości niemieckiego Rozporządzenia o Oszczędzaniu Energii zostały przekroczone o około 32 procent.

The energetic heating and cooling concept incorporates the geographical specifics of our region between the seas. 

Koncepcja wentylacji budynku przewiduje wymianę powietrza w nocy, dzięki czemu chłodne nocne powietrze z zewnątrz jest wymieniane z nagrzanym powietrzem wewnętrznym. Ten rodzaj chłodzenia oznacza, że budynek nie wymaga aktywnego dostarczania zimnego powietrza, co wymagałoby odpowiednio wysokiego zapotrzebowania na energię w postaci elektryczności i gazu. Podczas ogrzewania centrum logistycznego nie używamy gazu, jak to zwykle ma miejsce w tego typu obiektach. Przyjazną dla środowiska alternatywą jest tutaj ogrzewanie miejskie, które jest dostarczane przez płyty grzewcze w budynku.

Nasze tereny zewnętrzne kwitną: Od wiosny 2020 roku wokół centrum logistycznego rośnie łąka kwietna o docelowej powierzchni 20 000 metrów kwadratowych.

100% zielonej energii

Queisser Pharma korzysta z energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł zielonej energii. Ochrona środowiska i klimatu jest dla nas, jako firmy, ważną kwestią. Świadomość sposobu wykorzystania zasobów wpływa na decyzje w naszym codziennym życiu zawodowym.

Postanowiliśmy wytwarzać naszą energię elektryczną wyłącznie z 100% ekologicznych, zielonych źródeł. Oznacza to, że wspieramy ochronę środowiska i chronimy klimat w sposób zrównoważony.

Zielona energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii i jest uzyskiwana dzięki energii wodnej. Certyfikaty ok-power oraz Certyfikat Ochrony Środowiska TÜV-Nord potwierdzają, że wytwarzany prąd jest w 100% zielony. Przyznanie certyfikatu ok-power dotyczy nie tylko odnawialnego źródła energii, ale także wspiera budowę nowych elektrowni. Te dwa wymagania są spełnione w przypadku wytwarzania energii hydroelektrycznej. Proces ten nie generuje emisji CO2.

Kompensacja emisji CO2

Współpracujemy z ekspertami ds. ochrony klimatu z ClimatePartner. Razem obliczyliśmy emisje CO2 wynikające z naszej działalności, wprowadziliśmy środki mające na celu ich redukcję oraz rozpoczęliśmy kompensowanie nieuniknionych emisji CO2.

Nasza polityka ochrony klimatu jest transparentna: 

Więcej na stronie ClimatePartner

 

Jako firma farmaceutyczna nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć emisji CO2. Bierzemy odpowiedzialność za emitowane przez nas CO2 i w pełni kompensujemy je, wspierając certyfikowane projekty ochrony klimatu. Nasza polityka ochrony klimatu jest przejrzysta: nasze inwestycje w różne projekty ochrony klimatu mogą być śledzone za pomocą logo Klimaneutral oraz identyfikatora śledzenia na naszych produktach.

Jak projekty klimatyczne chronią nasze środowisko?

Wspieramy trzy międzynarodowe projekty ochrony klimatu, które przyczyniają się do ochrony klimatu w dziedzinach energii wiatrowej, energii słonecznej oraz wody pitnej. Oprócz korzystnego wpływu na klimat, projekty te mają także pozytywny wpływ na rozwój lokalny.

Nasz projekt energii wiatrowej w Bułgarii

Energia może być pozyskiwana z energii wiatrowej, bez konieczności wykorzystywania paliw kopalnych. Wspieramy projekt energetyczny wiatrowy w Bułgarii, który generuje energię odnawialną oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju regionu.

Więcej informacji znajdziesz na www.climatepartner.com/1100

Projekt dotyczący wody pitnej w Ugandzie

Na świecie 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Wiele rodzin zmuszonych jest do gotowania wody na otwartym ogniu. Tego rodzaju oczyszczanie wody powoduje emisję CO2 i prowadzi do wylesienia dużych obszarów. W Ugandzie wspieramy dostęp do czystej wody pitnej, co nie tylko ogranicza emisje gazów cieplarnianych, ale również poprawia sytuację zdrowotną ludzi tam mieszkających. Więcej informacji znajdziesz na www.climatepartner.com/1092

Projekt wykorzystania energii słonecznej w Chinach

Energia z ogniw słonecznych nie wymaga wykorzystania paliw kopalnych i jest uważana za wolną od emisji. W Chinach wspieramy projekt w prowincji Henan, który polega na dystrybucji kuchenek słonecznych, dzięki którym przygotowywanie posiłków nie wymaga już używania pieców węglowych w chatach. Kuchenki słoneczne eliminują zanieczyszczenie dymem w chatach. Więcej informacji znajdziesz na.

 www.climatepartner.com/1089

Wszystkie trzy projekty przyczyniają się do ochrony klimatu, a także wspierają realizację szeregu celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs):

 • Zdrowie i dobrostan
 • Wysokiej jakości edukacja
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Brak ubóstwa
 • Zero głodu
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Godna praca i wzrost gospodarczy
 • Zmniejszenie nierówności
 • (Więcej) odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Życie na lądzie
 • Przystępna i czysta energia

Każdy z tych projektów nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji, ale również przyczynia się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności, promując równocześnie zrównoważony rozwój w różnych aspektach.