1. queisser.pl
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie korzystania z naszej witryny internetowej.

Administrator

Administratorem niniejszej witryny internetowej jest Queisser Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Więcej informacji na temat naszej firmy i jej upoważnionych przedstawicieli znajduje się na naszej stronie Informacja prawna.

Jakie dane są przetwarzane? Podstawa prawna przetwarzania danych.

Aby móc udostępniać użytkownikom naszą witrynę internetową i związane z nią usługi, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Zgody podmiotu danych (pkt. (a) art. 6(1) RODO)
 • w celu wykonania umów (pkt. (b) art. 6(1) RODO)
 • w oparciu o uzasadniony interes Administratora (pkt. (f) art. 6(1) RODO)
 • w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (pkt. (c) of art. 6(1) RODO))

 

Będziemy odwoływać się do odpowiednich pojęć w kontekście określonego rodzaju przetwarzania, aby umożliwić użytkownikowi zidentyfikowanie podstawy, w oparciu o którą realizujemy przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami art. 21 RODO, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

Dane dostępowe

Dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane w celu umożliwienia wyświetlania zawartości witryny na urządzeniu użytkownika.

Aby witryna mogła być wyświetlana w przeglądarce użytkownika, konieczne jest przetwarzanie adresu IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Ponadto niezbędne są dodatkowe informacje na temat przeglądarki urządzenia użytkownika. 

Na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych jesteśmy zobowiązani również do zapewnienia poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych przez nasze systemy informatyczne. 
W tym celu rejestrowane są następujące dane na podstawie uwzględnienia interesów:

 • Adres IP urządzenia końcowego uzyskującego dostęp (na okres maksymalnie 7 dni)
 • System operacyjny urządzenia końcowego uzyskującego dostęp
 • Wersja przeglądarki urządzenia końcowego uzyskującego dostęp
 • Nazwa pliku, do którego uzyskiwany jest dostęp
 • Data i godzina dostępu
 • Rozmiar przesłanych danych
 • Referencyjny adres URL

Po najpóźniej 7 dniach adres IP jest usuwany ze wszystkich systemów wykorzystywanych w kontekście obsługi niniejszej witryny internetowej. Tym samym nie jesteśmy już w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie pozostałych danych.

Ponadto dane są również wykorzystywane do identyfikowania i korygowania ewentualnych błędów w witrynie internetowej.

Formularz do kontaktu

W naszej witrynie internetowej oferujemy formularz do kontaktu, za pomocą którego można przesłać pytanie o informacje dotyczące naszych produktów lub usług bądź ogólnie skontaktować się z nami. Pola, w których dane są koniecznie potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, zostały oznaczone jako obowiązkowe. Informacje podawane w pozostałych polach są dobrowolne. 

 

Są one nam potrzebne do przetworzenia zapytania użytkownika i udzielenia odpowiedzi. W przypadku zapytań dotyczących określonej sprawy dane są przetwarzane w celu zawarcia lub zainicjowania umowy. W przypadku zapytań ogólnych są przetwarzane na podstawie uwzględnienia interesów.

 

Pytania otrzymane za pośrednictwem formularza do kontaktu na naszej stronie internetowej będą przetwarzane przez nas elektronicznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W tym kontekście inne osoby lub działy, być może również osoby trzecie, mogą poznać treść wysłanego formularza.

Dane w formularzu są przesyłane drogą internetową z wykorzystaniem połączeń szyfrowanych.

Newsletter 

Na naszej stronie internetowej dostępna jest także możliwość subskrybowania newslettera e-mailowego. Z zasady potrzebujemy do tego wyłącznie adresu e-mail użytkownika. Użytkownik może podać nam dodatkowe informacje dotyczące zwrotu grzecznościowego i swojego imienia. Są to informacje dobrowolne. 

Użytkownik może anulować subskrypcję naszego newslettera w dowolnym momencie. Oprócz tego każda wiadomość z newsletterem zawiera łącze do anulowania subskrypcji.

Aby móc analizować popularność naszych ofert z newslettera i optymalizować ich treść, będziemy rejestrować otwieranie wiadomości przez użytkowników i kliknięcia łącz. Proces oceny jest realizowany anonimowo. Oznacza to, że widzimy np. tylko procent odbiorców newslettera, którzy otworzyli wiadomość lub kliknęli łącza. Ta analiza korzystania jest realizowana w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania poprzez anulowanie subskrypcji newslettera.

b) art. 49 (1) RODO.

Korzystanie z treści wideo

Na naszych stronach internetowych integrujemy również treści wideo z serwisów osób trzecich, takich jak bunny.net. W tym zakresie dane z żądania HTTP (takie jak adres IP) są przekazywane do bunny.net.

Związane z tym przetwarzanie danych odbywa się za pośrednictwem Content Delivery Network spółki bunny.net. Centra danych, które są wykorzystywane do tego celu, znajdują się w UE i Wielkiej Brytanii. W tym kontekście w odniesieniu do Wielkiej Brytanii obowiązuje decyzja Komisji UE o adekwatności, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych.

Na naszej stronie internetowej umieszczamy treści wideo pochodzące od dostawców zewnętrznych, np. YouTube. YouTube to usługa oferowana przez Google Ireland Limited. Umieszczenie treści wideo z serwisu YouTube na stronie internetowej oznacza dostęp do serwerów Google zlokalizowanych na terenie USA. Dane osobowe na serwerach Google są przetwarzane przez Google. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora; naszym interesem jest umieszczenie treści informacyjnych w formie filmów na stronie internetowej.

Korzystanie z YouTube odbywa się tak samo jak w przypadku Google Webfonts na podstawie wyjątków zawartych w pkt. (a) i (b) art. 49 (1) RODO.

Funkcja recenzowania produktów

Jeżeli użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o przesłanie próbki produktu, po pewnym czasie wysyłamy do niego wiadomość e-mail z prośbą o przekazanie recenzji produktu. W tym celu korzystamy z usługi Trustpilot. Trustpilot to usługa duńska, podlegająca unijnym przepisom o ochronie danych osobowych.

Ponadto możemy także oferować możliwość recenzowania naszych produktów bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wymaga to podania imienia w treści recenzji. Recenzja może zostać opublikowana na naszej stronie internetowej. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przy przesyłaniu recenzji. W kontekście tej funkcji recenzji dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Pliki cookie i inne informacje w urządzeniach końcowych użytkownika

Nasza witryna korzysta z plików cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane automatycznie w urządzeniu użytkownika przez jego przeglądarkę.

Uzyskujemy od użytkownika zgodę na pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie plików cookie ustawionych przez naszą witrynę internetową lub poprzez dostosowanie ustawień w ustawieniach plików cookie w naszej witrynie. Użytkownik może również w każdej chwili skontaktować się z nami w sprawie takiego wycofania.

Użytkownik ma również możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie poprzez skonfigurowanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że zakres korzystania z naszej strony internetowej może wówczas być ograniczony. Pliki cookie nie powodują zainstalowania ani uruchomienia żadnych programów lub innych aplikacji na komputerze użytkownika.

Aby umożliwić określone funkcje na stronie internetowej, przechowujemy również informacje w "lokalnej pamięci podręcznej" przeglądarki urządzenia końcowego. Obejmuje to funkcję "listy życzeń" na niektórych stronach naszych produktów (takich jak “Doppelherz”). Przechowywanie i wybór tych informacji nie wymaga zgody użytkownika zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

Niezbędne pliki cookie ("wymagane pliki cookie") są stosowane na podstawie art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. O ile pliki cookie mogą zawierać dane osobowe, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie równoważenia interesów (pkt. (f) art. 6(1) RODO). W takich przypadkach naszym interesem jest oferowanie funkcjonalnej, przyjaznej dla użytkownika strony internetowej. Inne pliki cookie są stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Niezbędne pliki cookie
Korzystamy z plików cookie do kontroli sesji. Te pliki cookie są usuwane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika po zakończeniu odwiedzin na stronie internetowej.
Pliki cookie są również wykorzystywane do przedstawienia użytkownikowi informacji na temat korzystania z plików cookie oraz umożliwienia mu wyrażenia zgody. To samo dotyczy sytuacji, w której użytkownik dokonał już wyboru preferencji w zakresie plików cookie.

Użytkownik ma możliwość zapisania produktów na liście życzeń na naszej stronie internetowej. Do obsługi tej funkcji wykorzystywane są pliki cookie.

W niektórych miejscach na stronie internetowej stosujemy okienka wyskakujące, informujące o produktach lub newsletterach. Korzystamy również z plików cookie do kontroli tych reklam, w tym między innymi możliwości zdecydowania o wyłączeniu wyświetlania tych reklam.

Jeżeli użytkownik aktywuje przycisk Pinterest i funkcję Pin to Pinterest, ta preferencja zostanie zapisana w pliku cookie.

Pozostałe pliki cookie
Informacje na temat innych plików cookie stosowanych na podstawie zgody użytkownika znajdują się w dalszych częściach niniejszej polityki prywatności. Jeżeli w dalszej części wspomniane jest korzystanie z plików cookie, jest ono realizowane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody, powiązane pliki cookie nie zostaną zapisane, a powiązane usługi wskazanych dostawców zewnętrznych nie zostaną aktywowane.

 

Analiza internetowa
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej, oferowanej przez Google Ireland Limited. Celem korzystania z tego narzędzia jest konstrukcja niniejszej strony internetowej, realizowana w oparciu o potrzeby i na podstawie uwzględnienia interesów. Ponadto analiza internetowa umożliwia nam identyfikowanie i naprawianie błędów na stronie internetowej, np. wskutek błędów w łączach. Google Analytics korzysta z plików cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki bazują na identyfikatorach klienta, służących do generowania pseudonimizowanych profili użytkownika, obejmujących korzystanie ze strony internetowej zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i z urządzeń mobilnych tego samego użytkownika.

Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP i zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych z Google, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Oprócz tego przetwarzane są również informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania i zachowania użytkownika. Dane te będą przechowywane maksymalnie przez dwa lata.

Google gwarantuje adekwatny poziom ochrony danych. W tym zakresie Google Ireland Limited zawarł standardowe klauzule umowne zgodne z prawem Unii Europejskiej dla jakiegokolwiek przekazywania danych osobowych do krajów trzecich takich jak USA.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenia danych stworzonych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP), a także przetwarzanie takich danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki, dostępnej pod poniższym adresem:

 (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).  

Alternatywnie użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics – w tym między innymi na urządzeniach mobilnych – klikając poniższe łącze. Włączony zostanie plik rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej strony internetowej: Deactivate Google Analytics


Więcej szczegółowych informacji na temat usługi Google Analytics i jej polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy

Google Marketing Platform, Google Ads i inne funkcje śledzenia
Na naszej stronie internetowej korzystamy z innych usług Google, takich jak Google Marketing Platform – usługa świadczona przez of Google Ireland Limited (Irlancia). Dzięki Google Marketing Platform możemy lepiej analizować, jak zamieszczane przez nas reklamy "Google Ads" są odbierane przez internautów. W tym celu wykorzystywane są również pliki cookies.

Wykorzystujemy tę usługę na podstawie zgody użytkownika. W tym kontekście Google Ireland Limited może również przekazywać dane do centrów danych Google LLC w USA. W tym zakresie Google Ireland zawarł ze swoją amerykańską spółką macierzystą tzw. standardowe klauzule umowne UE, dzięki którym zagwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Dane w Google Marketing Platform będą przetwarzane przez okres do 24 miesięcy. Na podstawie zgody użytkownika korzystamy również z Google Ads, aby móc wyświetlać reklamy na naszej stronie internetowej i dokonywać pomiaru naszych własnych wydatków na reklamę. Jest to również usługa Google Ireland Limited. W tym kontekście również wykorzystywane są pliki cookie. W odniesieniu do ewentualnego przetwarzania danych w USA obowiązują te same warunki, które opisaliśmy powyżej dla Google Marketing Platform.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Google oraz opcji wyrażenia sprzeciwu wobec ich stosowania (rezygnacji) znajduje się tutaj.

W celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej również pod względem metod reklamy korzystamy z metody śledzenia Epro (eprofessional) na podstawie zgody użytkownika. Epro jest niemieckim usługodawcą, z którym zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień.

Przetwarzane są wyłącznie dane pseudonimizowane, z których nie jesteśmy w stanie wyprowadzić żadnych odniesień do poszczególnych osób. Tutaj użytkownik może dezaktywować śledzenie w dowolnym momencie.  

 

Korzystanie z usług ”Meta”
Na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę, wykorzystujemy również Facebook CAPI lub "Facebook Pixel" do celów reklamowych. Dzięki tej integracji Facebook CAPI i Facebook Pixel, jako dostawca Facebooka, Meta Platforms Ireland Limited ("Meta") otrzymuje informację, że w danym momencie użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej witryny za pomocą swojego urządzenia końcowego. Jeśli użytkownik jest zalogowany do usług Meta (na przykład Facebook, Instagram), Facebook może być w stanie przypisać wizytę do jego profilu Meta.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w USA. W tym zakresie Meta Platforms Ireland Limited zawarła ze swoją amerykańską spółką macierzystą tzw. standardowe klauzule umowne UE w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości („Schrems II”), chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w USA nie został uregulowany w sposób odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a w szczególności nie ma odpowiednich środków ochrony prawnej obywateli UE przed państwowymi środkami nadzoru.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Meta jest dostępne tutaj: de-de.facebook.com/privacy/policy/.

Universal Event Tracking by Bing
Korzystamy z Universal Event Tracking by Bing na podstawie zgody użytkownika.

Jest to usługa spółki Microsoft Corporation (USA), za pomocą której tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania. Przetwarzanie danych odbywa się w USA. Usługa ta umożliwia nam śledzenie aktywności osób odwiedzających naszą stronę internetową, jeśli trafiły one na nią poprzez reklamę w serwisie "Bing" (Bing Ads). Dane te są przechowywane przez okres do 180 dni.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Bing w celu śledzenia zdarzeń można znaleźć tutaj.

Użytkownik może tutaj wyrazić sprzeciw wobec korzystania z tej metody i tym samym wycofać swoją zgodę.

Wykrywanie błędów ("bug tracking")

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Sentry. Sentry rejestruje błędy występujące podczas korzystania ze strony internetowej, które mogą być następnie przez nas poprawione.

Używamy Sentry w wersji "lokalnej", która przetwarza dane na serwerze naszego usługodawcy w niemieckim centrum danych. W logach Sentry nie są zapisywane adresy IP. Z reguły nie jesteśmy w stanie wyprowadzić z tych danych odniesień do poszczególnych osób.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy powyższe dane w celu prowadzenia naszej strony internetowej i realizowania zobowiązań umownych wobec naszych klientów lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli użytkownik przekazuje nam zapytania poza zakresem aktywnych relacji z klientami, przetwarzamy dane w celach sprzedażowych i reklamowych. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach reklamowych.

Informacje dobrowolne

Jeżeli użytkownik udostępnia nam swoje dane dobrowolnie, np. w treści formularza, i nie są one wymagane do spełnienia naszych zobowiązań umownych, będziemy przetwarzać te dane na podstawie prawnie uzasadnionego założenia, że przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych jest realizowane w interesie użytkownika

Przetwarzanie danych poza obszarem Unii Europejskiej

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, więcej informacji na ten temat znajduje się powyżej.

Kontakt w sprawie danych

Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych, możecie to Państwo zrobić poprzez e-mail wysłany na adres [email protected]” 

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie w celu żądania dostępu do swoich danych. 

Jeżeli żądanie dostępu nie ma formy pisemnej, możemy zażądać od użytkownika udowodnienia jego tożsamości. 

Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, jeżeli zostało nadane na mocy prawa.

Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach określonych przepisami prawa (art. 21 RODO).

Usuwanie danych

Z zasady usuwamy dane osobowe, jeżeli nie ma już potrzeby ich dalszego przechowywania lub wygasł okres na który dane zostały nam udostępnione. Taka potrzeba dotyczy między innymi danych, które są nadal potrzebne do realizowania zobowiązań umownych, weryfikacji i zaakceptowania lub odmowy gwarancji oraz innych roszczeń gwarancyjnych. W przypadku prawnego obowiązku przechowywania danych usunięcie danych jest możliwe wyłącznie po ustaniu danego obowiązku prawnego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego dla celów ochrony danych- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.