Menu
Szukaj

Zrównoważony rozwój - nasza odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój - nasza odpowiedzialność

Zmiana klimatu to nie jest hasło modne tylko chwilowo. Ograniczanie i równoważenie emisji CO2 od dawna stanowi ważny punkt w podejściu firmy Queisser Pharma do działalność biznesowej.

Już od dłuższego czasu harmonia między ludzkością a naturą i zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność ekologiczna leżą nam na sercu. Od ponad 20 lat Queisser Pharma GmbH & Co. KG pracuje nad oszczędnym wykorzystywaniem zasobów. Otrzymaliśmy certyfikat zgodności z normą środowiskową DIN EN ISO 14001 już w 1997 roku. Celem tej normy jest ciągła poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska połączona z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów środowiskowych.

Od czasu wprowadzenia normy obowiązują nas wytyczne dotyczące polityki środowiskowej, o których otwarcie informujemy naszych pracowników. Ten system zarządzania jest kontrolowany za pomocą audytów wewnętrznych i przeglądów systemu zarządzania, a także w ramach regularnych inspekcji przeprowadzanych przez akredytowaną firmę. Podczas regularnych posiedzeń Komisji Środowiska, w której uczestniczy również kierownictwo, omawia się i ocenia reformy prawne, zmiany strukturalne, nowe inwestycje, pochwały, uwagi krytyczne i osiągnięte cele środowiskowe. Wówczas  ustalane i zatwierdzane są również nowe cele środowiskowe.

Oprócz gotowego produktu, pod kątem wymogów prawnych badany jest również cały nasz proces produkcyjny. Dobór jakościowy surowców, regularne audyty naszych producentów oraz identyfikowalność tras transportowych i wyznaczonych przez nas firm transportowych to kolejne elementy, które kontrolujemy pod kątem ich znaczenia dla środowiska. 

Aby utrzymać obecny międzynarodowy standard, Queisser Pharma GmbH & Co. KG będzie również w przyszłości działać na podstawie tego systemu. 

Nasz ślad CO2

W naszej firmie czujemy również  odpowiedzialność za ograniczenie globalnego wzrostu temperatury i redukcję emisji CO2 powodowanej przez ludzkość. W perspektywie długoterminowej potrzebujemy globalnej gospodarki wolnej od emisji dwutlenku węgla.

W pełni zrównoważyliśmy nieuniknioną emisję CO2 naszej firmy.

Jako firma farmaceutyczna chcemy odegrać swoją rolę w tym wielkim zadaniu.

Jako przedsiębiorstwo, aktywnie mierzymy się z wyzwaniem pogodzenia ochrony klimatu z naszą działalnością. 

Wraz z ekspertami ds. ochrony klimatu, ClimatePartner, obliczyliśmy ślad CO2 naszej działalności. W 2019 r. Było to 54.657,18 t CO2.

Jest to ślad węglowy Queisser Pharma na poziomie globalnym i obejmuje on emisje gazów cieplarnianych całej firmy, w tym kompletnego łańcucha dostaw aż do naszych klientów końcowych. 
Postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 poprzez różnorodne środki w naszej codziennej działalności. Niestety dla firmy farmaceutycznej, takiej jak nasza, nie jest możliwe całkowiete uniknięcie emisji CO2. Z tego powodu w pełni kompensujemy wszelkie nieuniknione emisje CO2, wspierając finansowo projekty związane z ochroną klimatu.

Zmniejszenie ilości opakowań plastikowych

W zakresie projektowania produktów i opakowań dbamy o to, aby naszymi dostawcami były wyłącznie firmy, które posiadają certyfikaty zgodności z normami europejskimi. Każdy dostawca jest wcześniej audytowany i musi wypełnić kwestionariusz dotyczący zgodności z normami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Nieustannie testujemy możliwości korzystania z nowych materiałów w zakresie produkcji / pakowania i logistyki. Obejmuje to również drobne kwestie, takie jak stosowanie taśmy samoprzylepnej na bazie folii pochodzenia biologicznego i składanych pudełek z dużą zawartością papieru pochodzącego z recyklingu.

Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami oferującymi przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe dla naszych produktów. Jednak wymagania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności opakowań dla produktów z naszego sektora są bardzo surowe.

Już teraz stosujemy różnorodne środki, aby zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych, promując w ten sposób zrównoważone zarządzanie cyklem życia i przyczyniając się do ochrony środowiska.
Oto kilka przykładów zmian, które już wprowadziliśmy w zakresie materiałów opakowaniowych:

Nasze tabletki musujące Doppelherz sprzedawane są na tackach, czyli małych, stabilizujących opakowaniach prezentacyjnych. Udało nam się zmienić tworzywo tych tacek z plastiku na karton z recyklingu, co pozwala zaoszczędzić 18 ton odpadów plastikowych rocznie.

Dokonaliśmy również zmian w opakowaniu wtórnym naszych aerozoli do nosa Doppelherz:

Przeszliśmy z plastikowych blistrów na składane pudełka kartonowe. Pozwala to zaoszczędzić około 600 kilogramów plastiku rocznie.

Kolejna zmiana dotyczy naszych opakowań typu blister (są to paski foliowe, w które pakowane są tabletki i kapsułki). Optymalizując ich strukturę jesteśmy w stanie zredukować liczbę blistrów na produkt, a tym samym oszczędzamy na plastikowych materiałach opakowaniowych.