Menu
Szukaj

Działania na rzecz ochrony klimatu podejmowane w firmie Queisser Pharma

Działania na rzecz ochrony klimatu podejmowane w firmie Queisser Pharma

Zmniejszenie i zrównoważenie emisji dwutlenku węgla jest dla Queisser Pharma ważnym zagadnieniem wpisującym się w ochronę klimatu. Pracujemy również nad zmniejszeniem ilości plastiku w naszych opakowaniach. Jako firma ponosimy społeczną odpowiedzialność za ograniczenie globalnego wzrostu temperatury i emisji CO2 powodowanej przez ludzkość.

Nasze produkty są neutralne dla klimatu

Zrównoważony rozwój odgrywa coraz większą rolę w doborze opakowań dla naszych produktów. W dłuższej perspektywie chcemy zmniejszyć ilość zużywanych opakowań i dobierać bardziej zrównoważone materiały do ich produkcji. Nasze oszczędności i długoterminowa redukcja materiałów opakowaniowych już teraz pokazują, że jesteśmy w stanie aktywnie przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu.

Wszystkie produkty wytwarzane przez Queisser Pharma są neutralne dla klimatu. Możemy próbować zmniejszyć emisję dwutlenku węgla podczas produkcji opakowań, ale ostatecznie nie da się jej całkowicie uniknąć. Z tego powodu całkowicie kompensujemy obciążenie środowiska spowodowane emisją CO2, wspierając zrównoważone projekty prośrodowiskowe, które dobieramy w porozumieniu z ekspertami ds. klimatu ClimatePartner.

Nieustannie pracujemy także nad rozwiązaniami oferującymi bardziej przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe dla naszych produktów.

Składniki zgodne z doktryną zrównoważonego rozwoju

Doskonała czystość i wysoka jakość dzięki znakom jakościowym
Wysoka jakość składników jest dla naszych produktów priorytetem. Różne znaki i normy jakości potwierdzają, że nasze surowce i składniki są czyste i przyjazna dla środowiska.

Technologia PureMax 
Znak PureMax* potwierdza wysoką jakość oleju z ryb morskich i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbamy też o wysoki poziom czystości w produkcji kwasów tłuszczowych Omega 3. W ramach wytwarzania koncentratu do naszych produktów używamy wyłącznie ryb ze zrównoważonych łowisk. Regularne kontrole i oceny koncentratów oraz stosowanie obowiązkowych parametrów jakościowych potwierdzają niezwykle wysoką jakość koncentratu Omega 3.

* PureMax jest marką firmy Croda International PLC z Angli

Metody zbiorów ECO-Harvesting 
Technologia ECO-Harvesting® ** dzięki zastosowaniu specjalnych sieci skutecznie zapobiega dużym przyłowom. Pozwala to na szczególnie delikatny połów kryla na Oceanie Antarktycznym. Cały połów jest natychmiast przetwarzany na pokładzie statków, co oznacza produkcję bardzo czystego oleju z kryla. Metoda ECO-Harvesting® ** jest jedną z niewielu metod, które nie mają negatywnego wpływu na populację kryla i ekosystem Antarktydy.

** ECO-Harvesting® to marka Aker BioMarin

Certyfikacja zgodnie z normami ISO

Jesteśmy żywotnie zainteresowani ochroną zasobów. Zgodnie z wymogami prawnymi byliśmy również jedną z pierwszych firm, które już w 2016 roku otrzymały certyfikat zgodnie z normą DIN EN 50001. Oznacza to, że wprowadziliśmy system zarządzania energią, który koncentruje się na rejestracji przepływów energii w naszej firmie i ocenie efektywności energetycznej. Na tej podstawie wdrażamy środki techniczne pomagające poprawić efektywność energetyczną.

W przyszłości uzyskamy certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 16247-1, co oznacza, że efektywność energetyczna pozostaje ważną kwestią dla Queisser Pharma GmbH & Co.KG.

W 1997 roku otrzymaliśmy certyfikat zgodności z normą zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001. Wdrożyliśmy tę normę, aby ciągle doskonalić nasze osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska i dbać o przestrzeganie przepisów środowiskowych w firmie.

Odpowiedzialność ekologiczna i zrównoważony rozwój w produkcji

Dzięki nowym inwestycjom i renowacjom dbamy o to, by technologia produkcyjna nadążała za nowymi rozwiązaniami. Oznacza to, że jesteśmy w stanie szybko wdrażać ulepszenia zgodne z filozofią zrównoważonego rozwoju. W zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska wspieramy odpowiednie działania i dążymy do oszczędzania energii i wody. Dodatkowo monitorujemy zużycie energii za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych, które są instalowane u znaczących odbiorców w całej firmie. Pozwala to na rozpoznanie nieprawidłowości w odpowiednim czasie. Tworzenie wskaźników KPI (np. pobór mocy / wyprodukowane pudełka składane) również daje dobrą okazję do porównań i dalszej regulacji.

Nasze cele oszczędnościowe osiągamy wprowadzając następujące działania:

 • Szkolenie naszych pracowników, aby uświadamiać im wagę tych zagadnień
 • Monitorowanie zużycia poprzez precyzyjne metody pomiarowe i kontrolę procesów
 • Ciągła modernizacja
 • Dobrowolne monitorowanie poprzez certyfikację przez akredytowane firmy
 • Środki techniczne:
  •    Pompy ciepłownicze zostały wyremontowane i wyposażone w jednostki sterujące, które gwarantują obniżenie temperatury w nocy i sezonową regulację ogrzewania
  •    Przy zakupie maszyn z wyprzedzeniem sprawdzamy, czy są one zaprojektowane energooszczędnie, np. wyposażone w energooszczędne siłowniki.
  •    Systemy wentylacji określone w niemieckiej ustawie o produktach farmaceutycznych [niem. Arzneimittelgesetz] mogą być lepiej kontrolowane i minimalizowane poprzez ukierunkowane dostosowanie indywidualnych miejsc pracy, gdy jest to wymagane
  •    Obszary, które nie są ciągle używane jako miejsca pracy, są wyposażone w czujniki obecności, dzięki czemu nie ma potrzeby ich ciągłego oświetlania

Efektywność energetyczna w logistyce

W zarządzaniu budynkami, podobnie jak w innych sektorach firmy, ochrona środowiska i zasobów odgrywa dla Queisser Pharma ważną rolę.

Gdy budowaliśmy nasze centrum logistyczne w Handewitt, skupiliśmy się na zastosowaniu standardów przekraczających  wartości progowe niemieckiego rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii (EnEV). Przyłożyliśmy też dużą wagę do zaprojektowania systemów energetycznych dla ogrzewania i chłodzenia.

W ramach ogólnego projektu stanu surowego budynku uwzględniono znacznie lepsze niż zwykle właściwości izolacyjne, tak aby zminimalizować przyszłe straty energii. Projekt został zrealizowany z grubszą warstwą izolacyjną na dachu i elewacji. Wartości progowe niemieckiego rozporządzenia w kwestii oszczędzania energii zostały przekroczone o około 32 procent.

Projekt systemu energetycznego dla ogrzewania i chłodzenia uwzględnia geograficzną specyfikę naszego regionu położonego między dwoma morzami. 

Projekt wentylacji budynku przewiduje wymianę powietrza w nocy, w wyniku której chłodne nocne powietrze z zewnątrz jest wymieniane z powietrzem wewnętrznym. Ten rodzaj chłodzenia sprawia, że budynek nie wymaga aktywnego dostarczania zimnego powietrza, co oznaczałoby odpowiednio większe zapotrzebowanie na energię w postaci prądu i gazu.

Do ogrzewania centrum logistycznego nie używamy gazu, jak to zwykle bywa w centrach logistycznych. Alternatywą przyjazną dla środowiska jest tutaj ogrzewanie miejskie, które jest rozprowadzane przez płyty radiacyjne w budynku.

Obecnie nieużywane obszary zewnętrzne rozkwitną: Od wiosny 2020 wokół centrum logistycznego pojawi się naturalna łąką o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych.

100% zielonej energii

Queisser Pharma korzysta z energii elektrycznej pochodzącej w 100% z ekologicznych źródeł energii. Ochrona środowiska i klimatu jest dla nas jako firmy ważną kwestią. Świadomość sposobu wykorzystywania zasobów wpływa na decyzje w naszym codziennym życiu zawodowym.

Zdecydowaliśmy się korzystać w 100% z przyjaznej dla środowiska zielonej energii do produkcji naszej elektryczności. Oznacza to, że możemy wspierać ochronę środowiska i chronić klimat w zrównoważony sposób.

Zielona energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii i jest pozyskiwana z energii wodnej. Znak ok-power i Certyfikat Ochrony Środowiska TÜV-Nord pokazują, że nasza elektryczność jest energią odnawialną w 100% ekologiczną. Przyznanie etykiety ok-power dotyczy nie tylko odnawialnych źródeł energii, ale także promocji budowy nowych elektrowni. Te dwa wymagania spełniamy poprzez wytwarzanie energii wodnej. Nie ma żadnych emisji CO2.

Równoważenie emisji CO2 w Queisser

Nasza polityka ochrony klimatu jest przejrzysta. Więcej szczegółów na stronie ClimatePartner.

Współpracujemy z ekspertami ds. ochrony klimatu ClimatePartner. Wspólnie obliczyliśmy emisje CO2 w naszej działalności, rozpoczęliśmy działania mające na celu ich redukcję i zaczęliśmy kompensować nieuniknione emisje CO2.

Niestety, dla firmy farmaceutycznej, takiej jak nasza, nie jest możliwe uniknięcie wszystkich emisji CO2. Bierzemy odpowiedzialność za wytwarzane przez nas emisje CO2 i całkowicie je kompensujemy, wspierając certyfikowane projekty ochrony klimatu. 

Nasza polityka ochrony klimatu jest przejrzysta. Inwestycje naszej firmy w różne projekty ochrony klimatu można śledzić za pomocą logo Klimaneutral i odpowiedniego identyfikatora na naszych produktach.

W jaki sposób projekty klimatyczne chronią nasze środowisko?

Wspieramy trzy globalne projekty w dziedzinie energii wiatrowej, energii słonecznej i wody pitnej, które przyczyniają się do ochrony klimatu.
Oprócz efektu przyjaznego dla klimatu, program ten pozytywnie wpływa również na rozwój lokalny.

Nasz projekt energii wiatrowej w Bułgarii

Energię można pozyskać z wiatru, bez konieczności używania paliw kopalnych. Wspieramy projekt energii wiatrowej w Bułgarii, który wytwarza energię odnawialną, a także przyczynia się do ożywienia gospodarczego i zrównoważonego rozwoju tamtejszego regionu.
Więcej na www.climatepartner.com/1100

 

Nasz projekt dotyczący wody pitnej w Ugandzie

2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej. Wiele rodzin jest uzależnionych od gotowania wody na otwartym ogniu. Ten rodzaj oczyszczania wody powoduje emisję CO2 i wylesianie dużych obszarów. W Ugandzie wspieramy dostęp do czystej wody pitnej, co powoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawia sytuację zdrowotną tamtejszej ludności.
Więcej na www.climatepartner.com/1092 

Nasz projekt energii słonecznej w Chiny

Energia z ogniw słonecznych nie wymaga stosowania paliw kopalnych i jest uważana za bezemisyjną. W chińskiej prowincji Henan, wspieramy projekt, który dotyczy dystrybucji kuchenek słonecznych, dzięki czemu posiłki nie muszą już być przygotowywane w chatach na węglowych paleniskach. Dzięki kuchenkom słonecznym w chatach nie ma dymu.
Więcej na  www.climatepartner.com/1089 

Wszystkie trzy projekty przyczyniają się do ochrony klimatu, a także wspierają szereg celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDGs):

 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Godna praca i wzrost gospodarczy
 • Mniej nierówności
 • (Bardziej) odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Życie na lądzie
 • Czysta i dostępna energia