Menu
Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie korzystania z naszej witryny internetowej.

Administrator

Administratorem niniejszej witryny internetowej jest Queisser Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Więcej informacji na temat naszej firmy i jej upoważnionych przedstawicieli znajduje się na naszej stronie Informacja prawna.

Jakie dane są przetwarzane?

Podstawa prawna przetwarzania danych

Aby móc udostępniać użytkownikom naszą witrynę internetową i związane z nią usługi, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Zgody podmiotu danych (pkt. (a) art. 6(1) RODO)
 • w celu wykonania umów (pkt. (b) art. 6(1) RODO)
 • w oparciu o uzasadniony interes Administratora (pkt. (f) art. 6(1) RODO)
 • w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (pkt. (c) of art. 6(1) RODO))

Będziemy odwoływać się do odpowiednich pojęć w kontekście określonego rodzaju przetwarzania, aby umożliwić użytkownikowi zidentyfikowanie podstawy, w oparciu o którą realizujemy przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami art. 21 RODO, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

Dane dostępowe
Dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane w celu umożliwienia wyświetlania zawartości witryny na urządzeniu użytkownika.

Aby witryna mogła być wyświetlana w przeglądarce użytkownika, konieczne jest przetwarzanie adresu IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Ponadto niezbędne są dodatkowe informacje na temat przeglądarki urządzenia użytkownika. 

Na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych jesteśmy zobowiązani również do zapewnienia poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych przez nasze systemy informatyczne. 
W tym celu rejestrowane są następujące dane na podstawie uwzględnienia interesów:

 • Adres IP komputera uzyskującego dostęp (na okres maksymalnie 7 dni)
 • System operacyjny komputera uzyskującego dostęp
 • Wersja przeglądarki komputera uzyskującego dostęp
 • Nazwa pliku, do którego uzyskiwany jest dostęp
 • Data i godzina dostępu
 • Rozmiar przesłanych danych
 • Referencyjny adres URL

Po najpóźniej 7 dniach adres IP jest usuwany ze wszystkich systemów wykorzystywanych w kontekście obsługi niniejszej witryny internetowej. Tym samym nie jesteśmy już w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie pozostałych danych.

Ponadto dane są również wykorzystywane do identyfikowania i korygowania ewentualnych błędów w witrynie internetowej.

Formularz do kontaktu
W naszej witrynie internetowej oferujemy formularz do kontaktu, za pomocą którego można przesłać pytanie o informacje dotyczące naszych produktów lub usług bądź ogólnie skontaktować się z nami. Pola, w których dane są koniecznie potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, zostały oznaczone jako obowiązkowe. Informacje podawane w pozostałych polach są dobrowolne. Są one nam potrzebne do przetworzenia zapytania użytkownika i udzielenia odpowiedzi. W przypadku zapytań dotyczących określonej sprawy dane są przetwarzane w celu zawarcia lub zainicjowania umowy. W przypadku zapytań ogólnych są przetwarzane na podstawie uwzględnienia interesów.

Pytania otrzymane za pośrednictwem formularza do kontaktu na naszej stronie internetowej będą przetwarzane przez nas elektronicznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W tym kontekście inne osoby lub działy, być może również osoby trzecie, mogą poznać treść wysłanego formularza.

Dane w formularzu są przesyłane drogą internetową z wykorzystaniem połączeń szyfrowanych.

Newsletter 
Na naszej stronie internetowej dostępna jest także możliwość subskrybowania newslettera e-mailowego. Z zasady potrzebujemy do tego wyłącznie adresu e-mail użytkownika. Użytkownik może podać nam dodatkowe informacje dotyczące zwrotu grzecznościowego i swojego imienia. Są to informacje dobrowolne. 

Użytkownik może anulować subskrypcję naszego newslettera w dowolnym momencie. Oprócz tego każda wiadomość z newsletterem zawiera łącze do anulowania subskrypcji.

Aby móc analizować popularność naszych ofert z newslettera i optymalizować ich treść, będziemy rejestrować otwieranie wiadomości przez użytkowników i kliknięcia łącz. Proces oceny jest realizowany anonimowo. Oznacza to, że widzimy np. tylko procent odbiorców newslettera, którzy otworzyli wiadomość lub kliknęli łącza. Ta analiza korzystania jest realizowana w oparciu o uzasadniony interes Administratora. W tym przypadku interes ten polega na zbieraniu danych statystycznych do celów optymalizacji działań marketingowych. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania poprzez anulowanie subskrypcji newslettera.

Google Webfonts
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Webfonts. To znaczy, że czcionki służące do zapewnienia lepszego wyglądu strony są ładowane z serwerów Google. Przetwarzanie danych jest realizowane w oparciu o uzasadniony interes Administratora; naszym interesem jest atrakcyjny wygląd strony internetowej.

Odpowiednie czcionki są ładowane z serwerów Google, które mogą być zlokalizowane na terenie USA. W związku z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Schrems II”), „Tarcza Prywatności”, która miała gwarantować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w USA, została uznana za nieważną. Dlatego korzystanie z Google Webfonts odbywa się na podstawie wyjątków zawartych w pkt. (a) i (b) art. 49 (1) RODO.

Korzystanie z YouTube i innych treści wideo
Na naszej stronie internetowej umieszczamy treści wideo pochodzące od dostawców zewnętrznych, np. YouTube. YouTube to usługa oferowana przez Google Ireland Limited. Umieszczenie treści wideo z serwisu YouTube na stronie internetowej oznacza dostęp do serwerów Google zlokalizowanych na terenie USA. Dane osobowe na serwerach Google są przetwarzane przez Google. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora; naszym interesem jest umieszczenie treści informacyjnych w formie filmów na stronie internetowej.

Korzystanie z YouTube odbywa się tak samo jak w przypadku Google Webfonts na podstawie wyjątków zawartych w pkt. (a) i (b) art. 49 (1) RODO.

Funkcja recenzowania produktów
Jeżeli użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o przesłanie próbki produktu, po pewnym czasie wysyłamy do niego wiadomość e-mail z prośbą o przekazanie recenzji produktu. W tym celu korzystamy z usługi Trustpilot. Trustpilot to usługa duńska, podlegająca unijnym przepisom o ochronie danych osobowych.

Ponadto możemy także oferować możliwość recenzowania naszych produktów bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wymaga to podania imienia lub nazwy użytkownika w treści recenzji. Recenzja może zostać opublikowana na naszej stronie internetowej. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przy przesyłaniu recenzji. W kontekście tej funkcji recenzji dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W tym przypadku interes ten polega na zbieraniu danych do celów poprawy jakości naszych produktów.

Korzystanie z przycisków Pinterest
Użytkownikom naszej strony internetowej oferujemy możliwość udostępniania treści w serwisie Pinterest. Obsługa Pinterest jest zintegrowana na stronie w formie rozwiązania wymagającego podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że dostęp do serwerów Pinterest (w USA) następuje wyłącznie po kliknięciu przycisku Pinterest, np. obrazu, przez użytkownika. Jest to niezbędne dla umożliwienia integracji Pinterest przy użyciu funkcji Pin it. Jeżeli wiąże się to z przesyłaniem danych osobowych do USA, będzie się to odbywać na podstawie wyjątku przewidzianego w pkt. (a) art. 49 (1) RODO.

Pliki cookie
Nasza witryna korzysta z plików cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane automatycznie w urządzeniu użytkownika przez jego przeglądarkę. Pliki cookie są niezbędne do umożliwienia działania określonych funkcji naszej strony internetowej. 

Korzystamy z sesyjnych plików cookie, które są usuwane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika po zakończeniu odwiedzin na stronie internetowej.

Korzystamy jednak także ze stałych plików cookie do obsługi innych funkcji; pliki te nie są automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie poprzez skonfigurowanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że zakres korzystania z naszej strony internetowej może wówczas być ograniczony. Pliki cookie nie powodują zainstalowania ani uruchomienia żadnych programów lub innych aplikacji na komputerze użytkownika.

Pliki istotne z technologicznego punktu widzenia (niezbędne pliki cookie) są stosowane na podstawie uwzględnienia interesów. W tym względzie naszym interesem jest funkcjonalne działanie naszej strony internetowej. Inne pliki cookie są stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Niezbędne pliki cookie
Korzystamy z plików cookie do kontroli sesji. Te pliki cookie są usuwane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika po zakończeniu odwiedzin na stronie internetowej.
Pliki cookie są również wykorzystywane do przedstawienia użytkownikowi informacji na temat korzystania z plików cookie oraz umożliwienia mu wyrażenia zgody. To samo dotyczy sytuacji, w której użytkownik dokonał już wyboru preferencji w zakresie plików cookie.

Użytkownik ma możliwość zapisania produktów na liście życzeń na naszej stronie internetowej. Do obsługi tej funkcji wykorzystywane są pliki cookie.

W niektórych miejscach na stronie internetowej stosujemy okienka wyskakujące, informujące o produktach lub newsletterach. Korzystamy również z plików cookie do kontroli tych reklam, w tym między innymi możliwości zdecydowania o wyłączeniu wyświetlania tych reklam.

Jeżeli użytkownik aktywuje przycisk Pinterest i funkcję Pin to Pinterest, ta preferencja zostanie zapisana w pliku cookie.

Pozostałe pliki cookie
Informacje na temat innych plików cookie stosowanych na podstawie zgody użytkownika znajdują się w dalszych częściach niniejszej polityki prywatności. Jeżeli w dalszej części wspomniane jest korzystanie z plików cookie, jest ono realizowane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody, powiązane pliki cookie nie zostaną zapisane, a powiązane usługi wskazanych dostawców zewnętrznych nie zostaną aktywowane.

Analiza internetowa
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej, oferowanej przez Google Ireland Limited. Celem korzystania z tego narzędzia jest konstrukcja niniejszej strony internetowej, realizowana w oparciu o potrzeby i na podstawie zgodyUprawnionego. Ponadto analiza internetowa umożliwia nam identyfikowanie i naprawianie błędów na stronie internetowej, np. wskutek błędów w łączach. Google Analytics korzysta z plików cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki bazują na identyfikatorach klienta, służących do generowania pseudonimizowanych profili użytkownika, obejmujących korzystanie ze strony internetowej zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i z urządzeń mobilnych tego samego użytkownika.

Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP i zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych z Google, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.

Google gwarantuje adekwatny poziom ochrony danych. W tym zakresie zawarliśmy z Google standardowe klauzule umowne zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenia danych stworzonych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP), a także przetwarzanie takich danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki, dostępnej pod poniższym adresem

Alternatywnie użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics – w tym między innymi na urządzeniach mobilnych – klikając poniższe łącze. Włączony zostanie plik rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dezaktywowanie Google Analytics
Więcej szczegółowych informacji na temat usługi Google Analytics i jej polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl 

Google AdWords, DoubleClick i inne funkcje śledzenia
Na naszej stronie internetowej korzystamy z innych usług Google, takich jak AdWords i DoubleClick, na podstawie zgody użytkownika, aby móc wyświetlać reklamy na naszej stronie internetowej i dokonywać pomiaru naszych własnych działań reklamowych. W tym kontekście również wykorzystywane są pliki cookie. Więcej informacji na temat Google AdSense i DoubleClick oraz opcji wyrażenia sprzeciwu wobec ich stosowania (rezygnacji) znajduje się tutaj.

W celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej również pod względem metod reklamy korzystamy z metody śledzenia Epro (eprofessional) na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik może dezaktywować śledzenie w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.  

Korzystanie z Facebook Social Plugins i innych usług serwisu Facebook
Nasza strona internetowa może korzystać z Social Plugins (wtyczek) sieci społecznościowej facebook.com (Facebook) na podstawie zgody użytkownika. Serwis Facebook jest obsługiwany przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, w USA. 

Wtyczki te można rozpoznać po jednym z logo serwisu Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle lub znak uniesionego kciuka) albo słowach „Facebook Social Plugin”. Listę wtyczek Facebook Social Plugins i ich wygląd graficzny można sprawdzić tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Jeżeli użytkownik otwiera podstronę na naszej stronie internetowej, zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do jego przeglądarki przez serwis Facebook i zostaje zintegrowana ze stroną. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez serwis Facebook przy użyciu tej wtyczki i z tego względu przekazujemy użytkownikowi informacje na podstawie posiadanej przez nas wiedzy:

Poprzez umieszczenie wtyczek na stronie Facebook otrzymuje informację o dostępie użytkownika do tej konkretnej podstrony na naszej stronie internetowej. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisu Facebook, serwis może powiązać odwiedziny użytkownika na tej stronie do jego konta. W przypadku interakcji użytkownika z wtyczkami, na przykład poprzez aktywowanie przycisku „Lubię to” lub opublikowanie komentarza, przeglądarka użytkownika prześle odpowiednie informacje bezpośrednio do serwera Facebook, które zostaną tam zapisane. Jeżeli użytkownik nie ma konta na Facebooku, Facebook nadal może uzyskać i zapisać jego adres IP, być może również inne dane, za pośrednictwem przeglądarki używanej przez użytkownika.

Dodatkowo możemy korzystać z usług serwisu Facebook, umożliwiających wykorzystywanie danych powiązanych z zachowaniami, w celu zoptymalizowanego wyświetlania materiałów promocyjnych (np. bannerów reklamowych) oraz prowadzenia oceny działań reklamowych.

Możemy także umożliwić korzystanie z Facebook Connect na niektórych stronach naszej witryny.
Więcej informacji na temat sposobu działania Facebook Social Plugins, Facebook Connect oraz informacji na temat przetwarzania i korzystania z danych w celach promocyjnych znajduje się w polityce prywatności serwisu Facebook: www.facebook.com/about/privacy/ 

Polityka ta zawiera również wskazówki dotyczące ograniczenia lub całkowitego wyłączenia możliwości wykorzystywania danych użytkownika w celach promocyjnych.

Jeżeli użytkownik korzysta z serwisu Facebook i nie życzy sobie gromadzenia przez serwis Facebook danych o swoich odwiedzinach na naszej stronie internetowej oraz powiązania ich z danymi jego konta w serwisie Facebook, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Istnieje także możliwość zablokowania wtyczek Facebook Social Plugins za pomocą dodatków w przeglądarce użytkownika, na przykład za pomocą dodatku Facebook Blocker lub Disconnect.

Universal Event Tracking by Bing
Korzystamy z Universal Event Tracking by Bing na podstawie zgody użytkownika. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Bing w celu śledzenia zdarzeń można znaleźć tutaj. Użytkownik może tutaj wyrazić sprzeciw wobec korzystania z tej metody.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy powyższe dane w celu prowadzenia naszej strony internetowej i realizowania zobowiązań umownych wobec naszych klientów lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli użytkownik przekazuje nam zapytania poza zakresem aktywnych relacji z klientami, przetwarzamy dane w celach sprzedażowych i reklamowych. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach reklamowych.

Informacje dobrowolne

Jeżeli użytkownik udostępnia nam swoje dane dobrowolnie, np. w treści formularza, i nie są one wymagane do spełnienia naszych zobowiązań umownych, będziemy przetwarzać te dane na podstawie prawnie uzasadnionego założenia, że przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych jest realizowane w interesie użytkownika.

Odbiorca / przekazywanie danych

Dane udostępnione nam przez użytkownika z zasady nie są przekazywane osobom trzecim. Oznacza to między innymi, że dane użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych. Możemy jednak angażować dostawców usług do prowadzenia niniejszej strony internetowej lub do obsługi innych produktów lub usług, które są przez nas oferowane. Z tego względu może się zdarzyć, że dostawca usług uzyska dostęp do danych osobowych. Starannie wybieramy naszych dostawców usług – między innymi pod względem ochrony i bezpieczeństwa danych – oraz podejmujemy wszelkie środki w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych, jakie są wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych poza obszarem Unii Europejskiej

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, więcej informacji na ten temat znajduje się powyżej.

Kontakt w sprawie danych

Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych, możecie to Państwo zrobić poprzez e-mail wysłany na adres [email protected]” 

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie w celu żądania dostępu do swoich danych. 

Jeżeli żądanie dostępu nie ma formy pisemnej, możemy zażądać od użytkownika udowodnienia jego tożsamości. 

Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, jeżeli zostało nadane na mocy prawa.

Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach określonych przepisami prawa. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych.

Usuwanie danych

Z zasady usuwamy dane osobowe, jeżeli nie ma już potrzeby ich dalszego przechowywania lub wygasł okres na który dane zostały nam udostępnione. Taka potrzeba dotyczy między innymi danych, które są nadal potrzebne do realizowania zobowiązań umownych, weryfikacji i zaakceptowania lub odmowy gwarancji oraz innych roszczeń gwarancyjnych. W przypadku prawnego obowiązku przechowywania danych usunięcie danych jest możliwe wyłącznie po ustaniu danego obowiązku prawnego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego dla celów ochrony danych- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian niniejszej strony internetowej lub wystąpienia innych zdarzeń wymagających takiej zmiany. Aktualna wersja jest zawsze dostępna na niniejszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021 r.